​Työmaan arvokkain omaisuus ei välttämättä ole työmaan laitteet ja koneet

Pitkäkestoinen saneerausprojekti on pian puolessa välissä. Perjantai-iltana puhelimeesi soittaa poliisi. Työmaallasi on tapahtunut murto, jossa tuntematon taho on lähtenyt työmaalta mukanaan kymmenien tuhansien eurojen edestä työkaluja ja koneita. Seuraavana aamuna poliisit soittavat uudestaan ja kertovat saaneensa tekijät kiinni. Tavarat saadaan takaisin, joten edessä häilynyt kalliiksi tuleva töiden seisahtuminen ja työläs vaihe vakuutusyhtiön kanssa vältettiin täpärästi.

Seuraavalla viikolla työnjohtaja ilmoittaa, ettei kaikkea materiaalia sittenkään taidettu saada takaisin. Kolme projektikansiota piirustuksineen puuttuu. Myös alihankkijana toimiva urakoitsija ilmoittaa, että heidän toimistokontistaan viety kannettava tietokone ei koskaan palannut sinne.

Sinänsä yhden kannettavan tietokoneen katoaminen ei ole sen suurempi tappio, mutta koneen sisällä olleita tärkeitä dokumentteja ja piirustuksia ei löydy mistään. Pikaisen selvittelyn jälkeen huomaat, ettei kyseisiä tiedostoja löydy mistään muualtakaan, joten suunnittelutyö joudutaan aloittamaan alusta.

Työt joudutaan keskeyttämään ja rahalliset tappiot ovat mittavat. Olisiko tähän voitu varautua ja vahinko välttää?

Älä säilytä kriittistä tietoa vain yhdessä paikassa

Tietoturvallisuusasiat eivät ole kovinkaan keskeisessä roolissa rakennustyömaan arjessa. Yllä kuvattu tarina ei kuitenkaan ole tuulesta temmattua ja voi hyvinkin toteutua, ellei tietojen turvaamisesta huolehdita asianmukaisesti.

Tarvittavilla tiedostojen varmuuskopioilla kuvailtu tilanne oltaisiin voitu välttää, koska kriittinen tieto ei ole pelkästään yhdessä paikassa. Yhtä lailla oikeaoppinen tietomateriaalin säilytys olisi saattanut ehkäistä koko ongelman syntymisen. Varmuuskopiot säilytetään eri paikoissa ja toisistaan riippumattomasti, kuitenkin niin, että muuttuvat tiedot otetaan säännöllisesti varmaan talteen.

Tietoja tulee suojata paitsi vääriin käsiin joutumiselta, myös tulipalolta ja vesivahingoilta!

Työmaapäällikön muistilista tietoturvaan

  • Huolehdi tilojen lukituksesta sekä hälytys- ja kameravalvonnasta
  • Säilytä tärkeät paperiset tietoaineistot lukitussa metallikaapissa
  • Paloturvakaappi tehostaa suojaa merkittävästi
  • Kannettavat tietokoneet kannattaa ottaa mukaan kotiin päivän päätteeksi
  • Jos tietokone jää työmaalle, tulee sen olla salasanasuojattu ja koneelle tallennettujen tietojen olla salattu (kryptattu)
  • Ota aina varmuuskopiot! Esim. työviikon päätteeksi varmuuskopiot kriittisistä tiedoista, joko luotettavaan pilvipalveluun tai ulkoiselle muistilaitteelle, jonka säilytät erillään tietokoneesta
  • Opettele palauttamaan varmuuskopiot käyttöön siltä varalta, että pahin sattuisi