Kuinka paljon olet valmis satsaamaan arjen turvallisuuteen työpaikallasi?

Työpaikoilla toimiva koulutettu turvallisuusorganisaatio tai turvallisuudesta vastaava henkilö ovat avaimia turvallisen arjen ylläpitoon ja kehittämiseen. Turvallisuuskulttuurin luomisessa on omat haasteensa, vaikka se olisikin turvallisuusorganisaation tai yksittäisen henkilön tavoitteena.

Ihmiset ovat erilaisia ja vanhojen toimintatapojen muuttaminen on vaikeaa. Siitä huolimatta sen eteen kannattaa tehdä töitä. Kun turvallisuusasioista tulee itsestäänselvyyksiä koko henkilöstölle, ne otetaan osaksi arkea. Silloin ollaan jo hyvällä tasolla ja turvallisuuden edistäminen muuttuu kevyemmäksi, ylläpidolliseksi työksi.

Suljetut palo-ovet eivät välttämättä aina estä savun laajenemista

Helsingin Uutiset kertoivat 17. maaliskuuta Loviisalaisen yrittäjän tapauksesta, jossa avoimista palo-ovista tuli yrittäjälle yli 100 000 euron lasku. Suljettukaan palo-ovi ei välttämättä aina osastoi palon aiheuttamaa savua. Huomioon pitää ottaa myös hätäpoistumisteiden, kuten myös koko kiinteistön, palo-osastojen tiiveys.

Lähtökohtaisesti palo-ovet ovat yleensä kunnossa ja jotkut sulkeutuvat automaattisesti palotilanteissa, mutta jos esimerkiksi ovien päällä välikaton alla on avonaisia LVIS-läpivientejä rakenteiden läpi, ne edes auttavat savun leviämistä palo-osastojen välillä, vaikka ovet olisivatkin suljettu.

Palo-ovien sulkemisista ja muista arjen turvallisuuteen liittyvistä asioista, sekä turvallisuusorganisaation, yrityksen tai kiinteistön erityiskäytännöistä, on hyvä tehdä ohjeistus ja ylläpitää niitä työpaikan pelastussuunnitelmassa. Se luo hyvän pohjan turvallisuusasioiden kertaamiselle sekä ennen kaikkea uuden työntekijän perehdytykselle turvallisuusasioihin.

Omavalvontapöytäkirja helpottaa turvallisuusorganisaation turvallisuuden ylläpitoa

Turvallisuusohjeiden lisäksi on hyvä tehdä turvallisuusorganisaation, yrityksen tai kiinteistön ominaispiirteet huomioiva turvallisuuden omavalvontapöytäkirja työkaluksi, jossa otetaan muun muassa yllä mainitut asiat huomioon. Vuotuisella pöytäkirjan läpikäymisellä on paljon positiivisia vaikutuksia kiinteistöturvallisuuteen ja turvallisuuden ylläpito helpottuu, kun tiedetään mitä tehdään.

Kokonaisuutena muutaman tunnin turvallisuuskouluttamisella, selkeiden turvallisuusohjeiden luomisella ja vuotuisilla turvallisuustarkastuksilla saa paljon aikaan.

Tämän blogin on kirjoittanut Alertumin turvallisuusasiantuntija Kim Öhman.

Kim Öhman
050 400 5808
kim.ohman@alertum.fi