Asiakastyytyväisyys opinnäytetyön keskiössä

Alertumilla työharjoittelussa oleva ammattikorkeakouluopiskelija Heidi Jäntti teki Alertumille opinnäytetyönään asiakastyytyväisyystutkimuksen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Alertumin asiakkaiden tyytyväisyys yrityksen eri toimintoja kohtaan.

Asiakastyytyväisyystutkimukseen sisällytettiin omina osa-alueinaan asiakaspalvelu, myynti, palvelutarjonta sekä brändin vahvuuden tutkiminen. Tutkimusta varten haastateltiin puhelimitse sataayhtä (101) Alertumin asiakasyritystä eri aloilta, jotta Alertum saisi mahdollisimman laajan ymmärryksen asiakkaidensa tyytyväisyydestä. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää ne kohdat toiminnoista, joissa asiakkaiden mielestä kehitystä tulisi tapahtua.

Avulias ja asiantunteva asiakaspalvelu

Tutkimuksen mukaan Alertumin asiakaspalvelun  ja myynnin koetaan yleisesti olevan asiantuntevaa ja avuliasta. Sitä voisi kuitenkin asiakkaiden mukaan parantaa nopeammalla sähköpostien vastausajalla, laajemmalla tiedolla koulutuksien sisällöstä ja tarjoamalla monipuolisemmin ratkaisuja mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Myös uuden chat-palvelun toivottiin olevan useammin avoinna ja myynnin toivottiin pitävän aktiivisemmin yhteyttä asiakkaisiin.

Asiakaslupaus, jolla on merkitystä

Kaikki kurssit toteutuvat osallistujamäärästä riippumatta. Tutkimusten osoittamana tämä Alertumin asiakaslupaus on asiakkaille erittäin tärkeä. Sen lisäksi toivottiin palvelutarjontaan uusia paikkakuntia, sekä lisäyksiä kurssimääriin. Alertum on jo lisännyt syksyn 2016 koulutusmääriä ja uusia paikkakuntia tulevat olemaan Harjavalta ja Rauma. Loppukeväästä 2016 koulutusvalikoimaan lisättiin kasvinsuojelukoulutus.

Alertum haluaa tehdä töitä nyt, ja tulevaisuudessa, sen eteen, että asiakkaat ovat aina tyytyväisiä hyödynnettyään Alertumin tarjoamia palveluja. Tästä syystä kaikki kehityskohdat otetaan työn alle ja tulevaisuudessa pyritään kehittämään palveluja entistä parempaan suuntaan.

Koko tutkimuksen voit lukea täältä. Englanninkielisen tutkintolinjan johdosta, työ on kirjoitettu englanniksi. Antoisia lukuhetkiä!