​Trukkikorttikoulutuksen tavoitteena on vähentää tapaturmia

Trukki on yleinen kuormankäsittelykone ja sitä käyttävät niin päätoimiset kuljettajat kuin satunnaiset käyttäjät. Vakavimpia trukkitapaturmia ovat esineisiin törmääminen sekä niiden väliin jääminen, lastauslaiturilta putoaminen ja trukin kaatuminen.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton johdolla on tutkittu vuosina 1986-2011 yhteensä kymmenen trukkia avustaneen tai sitä käyttäneen henkilön kuolemaan johtanutta tapaturmaa. Eräässä lehtiartikkelissa vuonna 2013 mainittiin, että trukilla sattuu noin 800 työtapaturmaa vuodessa. Keskeisin syy kuolemantapauksiin oli menehtyneiden työskentely trukin tai käsiteltävän lastin vaara-alueilla. Vain kahdessa tapauksessa kymmenestä kuolemantapauksesta trukin kuljettaja oli saanut kunnollisen perehdytyksen trukin käyttöön.

Trukkikorttikoulutuksesta ei ole olemassa tiettyä standardia, vaan eri toimijat antavat kukin oman todistuksensa taidoista. Trukkikorttikoulutusten opetussuunnitelmat, joista saa ammattipätevyyspäivän, ovat hyväksyttyjä, joten niiden sisältö on kaikille sama. Koulutuksen sisällön on kuitenkin tarkoitus parantaa trukilla ajamisen taitoa sekä antaa valmiuksia trukin turvallisempaan ja oikeaoppiseen käyttöön.

Trukkia ei saa ajaa ilman kirjallista lupaa

Nykylainsäädäntö edellyttää, että trukin kuljettajalla on oltava sen käyttöön kirjallinen lupa työnantajalta. Luvassa esitellään ne trukkityypit, joiden käyttöä lupa koskee. Työpaikalta toiselle liikkuvalla trukin käyttäjällä on oltava lupa mukana. Tämän takia lupa on aina henkilökohtainen. Osallistumalla Alertumin trukkikorttikoulutukseen työntekijä saa perustiedot erilaisista trukeista sekä niin ominaisuuksista. Päivän mittainen kaikille avoin koulutus ei sisällä ajoharjoittelua, koska työpaikoilla on erilaisia trukkeja, joista jokaiseen ei voida yhden päivän aikana antaa ajo-opetusta.

Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot kyseisen trukin tai trukkityypin käyttämiseen. Alertumilta voi pyytää tarjouksen trukkikoulutuksesta, jos halutaan varmistaa, että turvallisuusasiat sekä ajotaidot halutuilla trukkityypeillä tulee testattua. Tällöin koulutus on yrityskohtainen ja ajoharjoittelu toteutetaan työntekijöiden käytössä olevilla trukeilla.

Työnantaja myöntää luvan trukin käyttöön

Trukin kuljettamista edellyttävät taidot on mahdollista hankkia kokeneen käyttäjän opastuksella tai osallistumalla käyttökoulutukseen. Yleensä pätevyyden arviointi edellyttää teoriatietojen testaamisen lisäksi käytännön ajokoetta. Työnantajan on mahdollista laittaa työntekijä trukilla ajon turvallisuuskoulutukseen ja testata ajotaito itse niillä trukeilla, mitä yrityksellä on käytössä.

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta suorittava voi osallistua trukkikorttikoulutukseen

Trukkikorttikoulutus on yksi suosituimmista kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksista eikä turhaan. Yksi tyypillinen trukin käyttäjäkunta ovat autonkuljettajat, jotka saavat koulutuksesta ”kaksi kärpästä yhdellä iskulla” eli direktiivipäivän sekä trukkikortin. Koulutuksessa käydään läpi työturvallisuuslakia, työsuojeluasioita sekä trukinkuljettajan vastuita, että erilaisia trukkityyppejä, trukilla työskentelyä, pinoamista ja purkua. Ammattikuljettajalle koulutus antaa tietoa lastauksesta ja purkamisesta, mutta myös kertausta työturvallisuuteen.

Trukilla tarkoitetaan (käyttöasetus 403/2008) mitä tahansa pyörillä olevaa moottorikäyttöistä lähisiirtolaitetta, joka on ensisijaisesti suunniteltu kuormien kantamiseen, työntämiseen, vetämiseen, nostamiseen, pinoamiseen tai hyllystöön asettamiseen ja jossa kuljettaja siirtyy laitteen mukana joko sen istuimella istuen tai seisten tarkoitusta varten tehdyllä tasolla. Myös tällaiseen tarkoitukseen suunniteltu kurottaja on käyttöasetuksen tarkoittama trukki. 

Tutustu trukkikorttikoulutukseen

Ota yhteyttä