Esimiehen tehtävät vaatii herkät korvat ja kaikkinäkevät silmät – toisinaan myös telepaattiset kyvyt olisivat tarpeen

Olennainen osa työn johtamista on turvallisuuden johtaminen työpaikalla ja esimiehen tärkein tehtävä onkin olla vastuussa työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Työturvallisuuslain mukaisesti esimies on lähimpänä työntekijöitä ja toteuttaa työnantajan yleistä huolehtimisvelvollisuutta juuri siellä missä työt tehdään. Siellä ovat myös työn vaara- ja kuormitustekijät.

Jos työpaikalla sattuu vakava tapaturma, joutuu usein esimies vastuuseen henkilökohtaisesti sattuneesta vahingosta. Tyypillisesti oikeuden käsittelyyn päätyneistä työtapaturmista lankeaa lähiesimiehelle sakkorangaistus. Tämä saattaa tuntua äkkiseltään epäoikeudenmukaiselta. Lue myös kuka on vastuussa työturvallisuudesta työturvallisuuslain mukaan.

Kun tarkemmin pohditaan työturvallisuuslainsäädännön henkeä ja siihen kirjattua työnantajan yleistä huolehtimisvelvoitetta, alkaa sakkorangaistus huolehtimisvelvoitetta toteuttavalle esimiehelle vaikuttaa varsin johdonmukaiselta.

Esimieskin tarvitsee tukea työhönsä

Moni asia voi jäädä esimieheltä huomaamatta, elleivät alaiset tuo niitä aktiivisesti esimiehen tietoisuuteen. Tärkeää on saavuttaa luottamukselliset suhteet alaisiin ja tarjota mahdollisuuksia ajatustenvaihtoon.

Kehityskeskustelu on hieno mahdollisuus kuunnella työntekijän näkemystä omasta työkyvystään, työhyvinvoinnistaan ja osaamisen tasosta. Jos vuorovaikutus on avointa ja luottamus molemminpuolista, saa esimies näistä keskusteluista tärkeää tietoa työyhteisön ilmapiiristä ja työhyvinvoinnin tilasta.

Liian usein ristiriitatilanteet ja häirintä huomataan vasta kun työyhteisö on jo syvällä negatiivisessa häiriökierteessä. On hyvin tyypillistä, että esimies kuulee kriittisestä tilanteesta viimeisenä.

Usein esimiestehtäviin valitaan henkilöitä, joilla ei ole varsinaista koulutusta tehtävään ja uusi esimies saattaa olla tietämätön työnsä vastuullisuudesta. Tähän voidaan saada apua koulutuksista ja nopea kertaus esimiehen työturvallisuusvastuusta voi olla avuksi hankkimalla työturvallisuuskortin.

Esimiehen tulee seurata alaistensa osaamistasoa ja järjestää tarvittaessa lisäperehdytystä sekä koulutusta. Henkilöstön koulutus myös lisää työnantajan oikeusturvaa. Tässä Alertum on mielellään työnantajien ja esimiesten tukena.

Tämän blogin kirjoittajana on Alertumin työturvallisuuskouluttaja Eija Syväsalo.

Tutustu työturvallisuuskorttiin

Ota yhteyttä