Turvallinen työympäristö lähtee asenteesta

Työturvallisuuskorttikoulutus on yksi tapa ylläpitää ja kehittää turvallisuusasennetta työyhteisössä. Alertum kouluttaa perinteistä työturvallisuuskorttikoulutusta rakennus- ja teollisuusaloille, josta saa työturvallisuuskortin, sekä kuljettajille soveltuvaa työturvallisuutta käsittelevää direktiivipäivää.

Kuljettajille soveltuvasta työturvallisuuskorttikoulutuksesta myönnetään työturvallisuuskortti. Tällaisiin yhdistelmäkoulutuksiin, jotka soveltuvat kuljettajille, voi osallistua myös rakennus- ja teollisuusalalla työskenteleviä henkilöitä. Alertumin rakennus- ja teollisuusalalle suunnatut työturvallisuuskoulutukset painottuvat pääkaupunkiseudun lisäksi Turkuun ja Tampereelle, mutta työturvallisuuden yhdistelmäkoulutusta järjestetään valtakunnallisesti.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen sisältö uudistui vuoden 2016 aikana

Uudistuksen ansiosta koulutuksessa opitaan entistä paremmin havainnoimaan ja tunnistamaan vaaroja sekä kuormitustekijöitä työpaikalla. Yhdistelmäkoulutuksessa sekä rakennus- ja teollisuusaloille suunnatuissa koulutuksissa käsitellään työturvallisuutta jokaisen alan ominaispiirteiden kautta. Työturvallisuuskorttikoulutuksen katto-organisaatiolle Työturvallisuuskeskukselle sekä Alertumille on tärkeää, että kurssinjohtaja eli kouluttaja, ottaa huomioon kohderyhmänsä.

Keskusteluun osallistuminen koulutuksessa auttaa kouluttajaa painottamaan oikeita asioita

Tätä tavoitetta on tuettu koulutusmateriaalin suunnittelussa. Työturvallisuuskorttikoulutuksen työkirjassa on tehtävä, jossa jokainen kurssilainen arvioi omaa osaamistaan suhteessa päivän oppimistavoitteisiin. Täyttämällä tehtävän huolellisesti, ja osallistumalla koulutuksessa käytyyn keskusteluun, antaa kurssilainen kouluttajalle mahdollisuuden tehdä arvion kurssin painopistealueista. Näin varmistetaan, että koulutuksessa keskitytään niihin asioihin, mitkä ovat oleellisia paikalla olevalle ryhmälle.

Anna palautetta, jotta toiminta kehittyy

Alertumilla koulutuksen vaikuttavuutta mitataan keräämällä palautetta osallistujilta jokaisen koulutuksen jälkeen. Palaute on ollut pääasiassa positiivista. Osaava kouluttaja, jonka oma asenne on kohdallaan, pystyy muokkaamaan osallistujien asenteita turvallisuutta kohtaan positiivisemmaksi.

Esimiehen rooli on työturvallisuudessa ratkaiseva

Esimiehen käyttäytymisestä ja toiminnasta heijastuva asenne turvallisuusasioihin ratkaisee omalta osaltaan, minkälainen turvallisuuskulttuuri yhteisöön muodostuu. Esimiesten esimerkit muuttavat työntekijöiden turvallisuusasennetta. Alertum kouluttaa esimiesten työturvallisuusvastuukoulutusta, jossa perehdytään käytännön tilanteiden kautta vastuisiin ja työturvallisuuslakiin, joita työnantajan edustajilla ja työnjohdolla on työntekijöistään. Koulutus on suunnattu niin kokeneille kuin uusillekin rakennus- ja teollisuusalan esimiehille.