Poistumisharjoitus työpaikalla – osataanko sinun työpaikalla poistua oikein?

Kevään tullen usealla työpaikalla on poistumisharjoituksia

”PALOHÄLYTYS!” joku huutaa. On aika poistumisharjoitukselle työpaikalla. Työntekijät ryhtyvät poistumaan työpisteiltään oma-aloitteisesti. Päätelaitteet lukitaan, herkät sähkölaitteet suljetaan. Ovet suljetaan poistuessa. Asiakkaat ja vieraat ohjataan ulos kokoontumispaikalle. Tilat tarkastetaan tyhjiksi turvallisuusorganisaation toimesta, jonka jälkeen viimeisetkin saapuvat kokoontumispaikalle. Näin siis, mikäli kaikki sattuut menemään nappiin poistumisessa. Harvoin niin kuitenkaan tapahtuu, varsinkaan ilman poistumisharjoittelua.

Tutustu Alertumin Paloturvallisuuskoulutuksiin

Viidessä minuutissa pihalle – ripeästi ja tehokkaasti

Ihmisten rakennuksesta tyhjentymisen tavoiteaikana pidetään yleensä viittä minuuttia, tietenkin hieman rakennuksesta ja alasta riippuen. Viidessä minuutissa tulipalo on saattanut tuhota jo täysin yhden huoneen ja tuli on voinut levitä muihin tiloihin. Poistumiselle ei siis välttämättä aina ole liikaa aikaa, jolloin on toimittava ripeästi ja samalla tehokkaasti.

Poistumistilanteet ovat harvoin identtisiä keskenään

Poistumisturvallisuudessa on paljon muuttujia, jotka tulee huomioida. Tulipalosta aiheutuva savu saattaa täyttää tutun reitin, tehden siitä käyttökelvottoman. Joku on voinut saada sairauskohtauksen, jolloin on aloitettava elvytystoimet ja siirrettävä henkilö seuraavaan turvalliseen tilaan. Palohälytys ei kuulunutkaan ylimpään kellarikerrokseen, jolloin siellä olevat ihmiset olivat tietämättömiä poistumista vaativasta tilanteesta. Yhteistä näille on se, että kaikissa tilanteissa vaaditaan osaamista työpaikan henkilökunnalta.

Lue myös palo- ja työturvallisuudesta hoitoalalla!

Poistuessa tulee pyrkiä käyttämään lähimpää turvallista reittiä

Usein ihmiset lähtevät poistumaan niistä tutuista reiteistä, joita käyttävät päivittäin tavalliseen kulkemiseen rakennuksessa. Kyseiset reitit eivät välttämättä ole turvallisia, saatikka nopeimpia. Tämän lisäksi myös ruuhkautuminen on mahdollista, mikäli kaikki käyttävät samaa reittiä. Yleensä rakennuksessa on useita toisistaan riippumattomia vaihtoehtoisia poistumisreittejä. Vaihtoehtoiset reitit eivät välttämättä jää mieleen, jos niitä ei ole koskaan turvallisuuskävelty työntekijöiden kanssa läpi. Työntekijät turvautuvat tuttuihin aiemmin käyttämiinsä reitteihin, vaikka vieressä saattaisi olla paljon nopeampi vaihtoehtoinen reitti ulos. Perehdyttäessä henkilökuntaa talon turvallisuuskäytäntöihin, onkin hyvä käydä läpi kaikki mahdolliset poistumisreitit.

Lue kuinka paloturvallisuustyö näkyy käytännössä Cembrit Production Oy:n arjessa.

Suunnittele poistumisharjoitus työpaikalle asiantuntijamme kanssa

Tutustumme harjoituskohteeseen ja turvallisuusjärjestelyihin ennen poistumisharjoitusta. Näiden perusteella suunnittelemme poistumisharjoituksen vastaamaan parhaiten juuri teidän tarpeitanne. Poistumisharjoituksen jälkeen laadimme raportin työpaikasta, johon on kirjattu havaintomme harjoituksen kulusta sekä kehitysehdotukset. Poistumisharjoitukseen voidaan yhdistää myös paloturvallisuuskoulutus, jossa käydään läpi mm. tulipalon kehittyminen, toimiminen tulipalotilanteessa, kohteen turvallisuusjärjestelyt, rakennuksen poistumisreitit sekä toteutetaan turvallisuuskävely työpaikalla.

Kutsu meidät tutustumiskäynnille, tulemme mielellämme tekemään yrityksellenne räätälöidyn koulutustarjouksen.

Tutustu paloturvallisuuskoulutukseen

Ota yhteyttä