Työturvallisuuskortti®koulutus uudistuu – mikä muuttuu?

Huhtikuun 2023 alussa Työturvallisuuskeskuksen hallinnoima Työturvallisuuskortti®koulutus kokee isoimman uudistuksen vuosiin. Kolme asiaa muuttuu: koko päivän koulutuksen kesto lyhentyy 30 minuuttia, voimassa olevan Työturvallisuuskortin® voi jatkossa kerrata puolen päivän mittaisella kertauskoulutuksella ja oppimistavoitteita on päivitetty siten, että jokaiseen oppimistavoitteeseen liittyy harjoitus.

Koko päivän Työturvallisuuskorttikoulutuksen kesto lyhentyy puoli tuntia

Työturvallisuuskortti®-koulutuspäivä lyhenee seitsemään (7) oppituntiin ja tenttiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kurssin kesto on 7,5 tuntia. Uudistus on odotettu, ja siihen on päädytty työpaikoilta ja kurssinjohtajilta saadun palautteen pohjalta.

Kertauskoulutus on mahdollista suorittaa Työturvallisuuskortin® ollessa voimassa

1.4.2023 alkaen tarjoamme Työturvallisuuskortin kertauskoulutuksia. Työturvallisuuskortin kertauskoulutuksessa aiemmin suoritettu ja voimassa oleva Työturvallisuuskortti® voidaan kerrata 4,5 tunnin aikana. Rinnalla säilyy edelleen mahdollisuus suorittaa koko päivän koulutus. Mikäli korttia ei ole, tai se on jo vanhentunut, on edelleenkin suoritettava koko päivän koulutus (7,5 tuntia). Osallistumisoikeus varmennetaan ilmoittautumishetkellä korttinumeron perusteella.

On tärkeää huolehtia siitä, että Työturvallisuuskortin® voimassaoloaika ei pääse umpeutumaan ennen kuin kortin haltija ehtii suorittaa kertauskoulutuksen, sillä voimassaolon päätyttyä kortin haltija menettää oikeuden suorittaa kertauskoulutuksen ja hänen on suoritettava koko päivän kestoinen Työturvallisuuskorttikoulutus uudelleen. Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta sen suorittamisesta, jonka jälkeen kortin haltijan on suoritettava Työturvallisuuskorttikoulutus. Kun kortti on vielä voimassa, voi suorittaa lyhyemmän Työturvallisuuskortin kertauskoulutuksen.

Työturvallisuuskortin kertauskoulutusta ei ole mahdollista sisällyttää osaksi kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Mikäli koulutuksesta haluaa merkinnän, tulee osallistua koko päivän kestoiseen Työturvallisuuskortti®-koulutukseen.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen uudet oppimistavoitteet ja harjoitukset

Työturvallisuuskorttikoulutuksen oppimistavoitteet uudistuvat 1.4.2023 alkaen. Uusia oppimistavoitteita on neljä kappaletta, ja jokaiseen oppimistavoitteeseen liittyy käytännön harjoituksia.  Alla on lueteltuna kaikki neljä uutta oppimistavoitetta.

Tietää yhteisen työpaikan työsuojelun ja -turvallisuuden periaatteet

 • Yhteisen työpaikan työsuojelutoimijoiden oikeudet ja velvollisuudet
 • Työsuojelun yhteistoiminta ja työturvallisuuden suunnittelu
 • Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • Perehdytys, työnopastus ja vuorovaikutus

Osaa tunnistaa työn vaara- ja kuormitustekijöitä

 • Työn vaara- ja kuormitustekijöiden tunnistaminen ja arviointi
 • Yleisimpien ja merkittävimpien vaaratekijöiden sisältö ja merkitys
 • Yleisimpien ja merkittävimpien kuormitustekijöiden sisältö ja merkitys
 • Vaaralliset kemikaalit ja altisteet

Ymmärtää turvallisen ja terveellisen työskentelyn periaatteet

 • Nolla tapaturmaa -periaate ja tapaturmien syyt
 • Ennaltaehkäisy ja ennakointi
 • Turvallinen ja terveellinen työympäristö ja -olosuhteet
 • Vaaralliset, luvanvaraiset ja poikkeukselliset työtehtävät ja niiden suunnittelu

Ymmärtää ihmisen toiminnan merkityksen työturvallisuudelle

 • Yksilön oman toiminnan ja inhimillisten tekijöiden merkitys
 • Turvalliset työtavat (ml. ergonomia) ja välineet
 • Toiminta läheltä piti-, työtapaturma- ja onnettomuustilanteissa
 • Työtapaturmien merkitys yksilön lähipiirille, työyhteisölle ja yhteiskunnalle

Ilmoittaudu mukaan uudistettuun Työturvallisuuskortti® koulutukseen

Kaikki Alertumin 1.4.2023 jälkeen alkavat työturvallisuuskorttikoulutukset ovat uuden koulutusohjelman mukaisia. Löydät koulutukset vanhalla tutulla tavalla koulutushausta. Mikäli koko päivän koulutuksen yhteydessä järjestetään Työturvallisuuskortin kertauskoulutus, näet valinnan tapahtumasivulla ja pystyt ilmoittautumaan joko koko päivän koulutukseen tai kertauskoulutukseen.

Tutustu työturvallisuuskorttiin

Ota yhteyttä