Työsuojelukoulutukset osaamistarpeen mukaan

Alertumin toimialariippumattomat työsuojelukoulutukset antavat erinomaiset tietotaidot kaikenlaisissa organisaatioissa toimiville työsuojeluvastaaville sekä sellaisiksi aikoville. Tarjonnasta löydät myös asiantuntija- ja toimistotyöhön sekä teollisuuteen suunnatut koulutukset.

Toimitpa sitten johtajana, lähiesihenkilönä, työsuojelupäällikkönä, työsuojeluvaltuutettuna tai työsuojeluasiamiehenä, meiltä löydät osaamistarpeeseesi räätälöityä työsuojelukoulutusta, jonka sisällöstä vastaavat Suomen ykkösosaajat. Lisäksi koulutuspolkumme on suunniteltu niin, että tarjolla on kattavaa perustietoa, joka sopii kaikille työsuojeluasioiden kanssa toimiville sekä syvempää jatkokoulutusta vaativampiin työsuojelutehtäviin.

Työsuojeluvaltuutetun peruskoulutus
Koulutuksessa saat kaikki tarvittavat perustiedot työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutetun, esihenkilön ja vastuuhenkilön tehtävien hoitamiseen työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Lue lisää koulutuksesta >>

Työsuojeluvaltuutetun jatkokoulutus
Koulutuksessa saat ohjeet miten toimia, jos työpaikalla esiintyy työpaikkakiusaamista, miten toimia työntekijöiden välisissä ristiriitatilanteissa tai uhkaavan henkilön kohtaamisissa. Koulutuksessa käydään läpi myös turvallisen ja terveellisen työympäristön tekijät ja työympäristöön liittyvät lait ja säädökset.

Lue lisää koulutuksesta >>

Työsuojelupäällikön peruskoulutus
Koulutuksessa saat kaikki tarvittavat perustiedot työsuojelupäällikön tehtävän hoitamiseen ja ymmärrät mitkä ovat työturvallisuuslain, työsuojelun valvontalain ja työterveyshuoltolain vaatimukset liittyen työsuojelun ja työturvallisuuden näkökulmasta työpaikalla.

Lue lisää koulutuksesta >>

Työsuojelupäällikön jatkokoulutus
Koulutuksessa opit työpaikan turvallisuusjohtamisen periaatteet ja ymmärrät hyvän työsuojelun liiketoiminnalliset edut. Saat myös päivitykset työsuojelulainsäädännön viimeisistä ja tulevista muutoksista ja opit mitkä ovat työsuojeluhenkilöiden vastuut yhteisellä työpaikalla sekä etä- ja mobiilityössä.

Lue lisää koulutuksesta >>

Työsuojelun ja työhyvinvoinnin perehdytyskoulutus
Koulutuksessa saat kaikki tarvittavat perustiedot työhyvinvoinnin kehittämiseen ja parantamiseen työpaikalla. Koulutuksessa opit myös mitkä ovat työsuojeluhenkilöstön tehtävät ja vastuut työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Lue lisää koulutuksesta >>

 

Alakohtaiset työsuojelukoulutukset

Työsuojelun peruskoulutus, asiantuntija- ja toimistotyö
Koulutuksessa opitaan työsuojelun ja työturvallisuuden perusteet asiantuntija- ja toimistotyössä. Koulutuksessa käydään läpi työsuojeluvaltuutetun, -varavaltuutetun ja -vastuuhenkilön tehtävät ja vastuut sekä työsuojelulainsäädännön perusteet. Lisäksi koulutuksessa perehdytään hyvän toimistotyöympäristön ominaisuuksiin ja tietokonetyön fyysisiin kuormitustekijöihin.

Lue lisää koulutuksesta >>

Työsuojelun syventävä koulutus, asiantuntija- ja toimistotyö
Koulutuksessa syvennytään työsuojelun erityispiirteisiin asiantuntija- ja toimistotyössä, tietointensiivisen asiantuntijatyön psykososiaalisiin kuormitustekijöihin, stressin ja työuupumuksen ennaltaehkäisyyn, työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden ratkaisuun, työsuojeluun etätyössä ja mobiilityössä sekä hyvän työyhteisöviestinnän sekä sosiaalisen median käytön periaatteisiin työpaikalla.

Lue lisää koulutuksesta >>

Työsuojelun syventävä koulutus, teollisuuden alat
Koulutuksessa syvennytään työsuojelun erityispiirteisiin teollisuuden työpaikoilla: Työympäristön fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin kuormitustekijöihin, koneiden ja työvälineiden turvallisuusvaatimuksiin, käsin tehtävien ja koneellisten nostojen sekä siirtojen turvallisuustekijöihin, henkilösuojainten valintaan ja turvalliseen käyttöön sekä työsuojeluvastuisiin yhteisellä ja monikulttuurisella työpaikalla.

Lue lisää koulutuksesta >>

Muut työsuojelukoulutukset

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
Koulutuksessa saat valmiudet tunnistaa työpaikan vaaroja, suunnitella ja toteuttaa riskien järjestelmällistä arviointia, ymmärrät riskien arvioinnin prosessin sekä harjoittelet vaarojen tunnistamista ja riskien suuruuden arviointia käytännönläheisesti asiantuntijan johdolla.

Lue lisää koulutuksesta >>

Ammattilaiset kouluttajina

Työsuojelukouluttajamme ovat turvallisuuden, työsuojelun ja riskienhallinnan ammattilaisia, joiden kokemus niin käytännön turvallisuusjohdon tehtävistä kuin myös turvallisuusalan kouluttajana on hyvin kattava. Tämä mahdollistaa erinomaisten koulutusten lisäksi sen, että jokaisessa koulutuksessa voidaan hyvin ottaa huomioon myös koulutettavan ryhmän erityistarpeita ja toimialoja. Käytännön esimerkein ja harjoittein helpotetaan opittujen asioiden ja toimenpiteiden jalkauttamista omaan työyhteisöön.

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous tästä.