Työmaaturvallisuus on alaamme! Työmaan koskemattomuus edistää sen turvallisuutta.

Vahingontekojen ja varkauksien ennaltaehkäisy nykyaikaisin turvallisuusteknisin ratkaisuin on kustannustehokas tapa varmistaa toiminnan häiriöttömyys.

Työmaaturvallisuuspalvelu sisältää etävalvotun ja hallinnoidun kameravalvonnan, rikosilmoitinlaitteet sekä hälytyskeskuspalvelut. Kokonaisuus skaalataan aina työmaan tarpeen mukaan ja soveltuu niin korjaus- kuin uudisrakentamisen rakennustyömaille.

Tekniset järjestelmät sekä niihin liittyvät palvelut toteutetaan kiinteällä kuukausihinnalla työmaan ajaksi, ilman investointien tarvetta. Minimi sopimuskausi on kolme kuukautta, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kuukausi kerrallaan.

Palvelun hinta pienille ja keskisuurille työmaille on 490 € /kk + alv. sisältäen valvontajärjestelmät sekä niiden hälytysvalvonnan ja etäkäytön. Aloitusmaksu on 750 € + alv. sisältäen järjestelmien asennuksen ja purun. Suuret työmaat tarjoamme erikseen.

Palvelu toteutetaan yhteistyössä Security Eye Finland Oy:n sekä K2 Turvapalvelut Oy:n kanssa.

Työmaaturvallisuuspalvelun hyödyt

Torjuu rikoksia

Etävalvotut tekniset järjestelmät havaitsevat tunkeutumisen alueelle. Asiattomaan oleskeluun voidaan puuttua valvomosta kohteelle kovaäänisen välityksellä annetuin kehotuksin ja käskyin, ja valonheittimet sekä sireeni voidaan kytkeä päälle. Paikalle voidaan tarvittaessa lähettää vartija tai poliisi, tilanteen sitä vaatiessa.

Ehkäisee hävikkiä

Aktiivinen valvonta on tutkitusti tehokas tapa vähentää materiaalihävikkiä työmaalta. Palvelu maksaa itsensä parhaimmillaan takaisin moninkertaisesti, kun hävikkiä voidaan ehkäistä merkittävästi.

Tehostaa työaikaa

Työnjohto pystyy halutessaan valvomaan työvaiheiden edistymistä, työmaan olosuhteita sekä turvamääräysten noudattamista etäkatselun avulla omalta päätelaitteeltaan.